Hebben de problemen met je kind/kinderen een weerslag op het functioneren van je gezin of heeft je kind een diagnose (ASS, ADHD, ADD, ...) en weet je niet goed hoe nu verder?

Soms lopen de dingen niet zoals je het zou willen met je kind of wordt er van school uit aangegeven dat er problemen zijn of is de stap naar gespecialiseerde psychische ondersteuning te groot. Heeft je kind een diagnose (Adhd, Add, Ass, Dyslexie,..) gekregen en weet je niet goed wat nu gedaan of denk je dat het zinvol is verder onderzoek te laten uitvoeren.

AnderSS luistert naar jullie verhaal, samen bekijken we wat er aan de hand is en gaan op zoek naar oplossingen. Na een kennismakingsgesprek met de ouders, proberen we de hulpvraag scherp te stellen.

In overleg spreken we het verdere verloop van de begeleiding af. Indien nodig worden gezinsleden, Brussen, school of andere hulp-verleners bij ons traject betrokken.