Eerst plannen we een kennismakingsgesprek. Daarin gaan we op zoek naar jouw/jullie hulpvraag en hoe AnderSS daaraan tegemoet kan komen.

Samen bekijken we dan hoe we te werk zullen gaan. Er wordt steeds met de ouder(s) afgetoetst hoe de evolutie is en wat de volgende stap zal zijn. In overleg kan de coaching/begeleiding afgerond worden. Of kan er, indien nodig, contact gelegd worden met andere hulpverleners. (Psychiater, psycholoog, opname,..).

 

 

Prijs:
Kennismakingsgesprek: € 75,00
Coachingconsult: € 60,00

 

SEO inschaling: voorbereiding + afname: € 160,00/ Bespreking: € 60,00

 

Sensorisch profiel: Verwerking profiel: € 160,00/ Bespreking profiel: € 60,00

Indien gewenst kan het sensorisch profiel ook in de praktijk afgenomen worden. Hiervoor moet er toch wat tijd voorzien worden.

Afname samen met coach: € 135,00

 

(Alle prijzen zijn inclusief btw)

 

Contact

anderss.sarahdekeyser@outlook.com

De praktijk is gelegen in Puurs-Sint-Amands

 

*Er is mogelijkheid bij jongeren en/of gezinsbegeleiding om in bepaalde gevallen gebruik te maken van zoom-sessies.
*Facturatie is mogelijk